Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tiivistelmä

Vidego.fi (Vidego) on Kuvatoimisto Rodeo Oy:n aputoiminimi. Vidego auttaa Suomessa toimivia henkilöitä ja yrityksiä toimimaan paremmin, tehokkaammin ja orgaanisemmin.

Suodaksemme kohderyhmällemme luontevan ja helpon tavan tutustua tarjoamiimme verkkokursseihin ja palveluihin, kerromme niistä erilaisin markkinointimenetelmin – esimerkiksi sähköpostin kautta. Mahdollistaaksemme tämän ylläpidämme markkinointirekisteriä, josta voit milloin tahansa erota joko peruutus-linkin kautta tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Kuvatoimisto Rodeon (myös Vidego) asiakas- & markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Kuvatoimisto Rodeo Oy (aputoiminimi Vidego)

Y-tunnus: 0980144-5

Osoite: PL 45, 00661 Helsinki

Puhelin: +358 40 505 5814

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Juha Tuomi, toimitusjohtaja

[email protected]

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin. Emme luovuta tietoja kenellekään kolmannelle osapuolelle.

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta.

Rekisteröityessään verkkokauppaamme yritys ilmoittaa meille yhteyshenkilön sekä hyväksyy käyttöehdot. Käyttöehtojen mukaisesti henkilö hyväksyy, että voimme hyödyntää yhteystietoja omaan markkinointiimme. Kerromme myös, että emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

  1. a) Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville. Asiakkaamme ovat yrityksiä, jolloin asiakkuuden osalta kirjaamme henkilötiedoiksi yhteyshenkilön itse meille antamat tiedot.
  2. b) Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille.
  3. c) Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
  4. d) Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä. Päivitämme asiakastietoja sen mukaan, mitä meille kunkin asiakkaan yhteyshenkilön tai ko. yrityksen toimesta ilmoitetaan.
  5. e) Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna
  6. f) Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme tiedot joko itse tai ne toimitetaan meille luotettavan ja lainmukaisesti tietoja käsittelevän yhteistyökumppanin toimesta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä olevat tiedot riippuvat asiakkaan mielenkiinnon kohteista ja kaupallisista päätöksistä. Tiedot voivat sisältää esimerkiksi seuraavat kohdat:

Nimi
Käyntiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilaustiedot

Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

Markkinointilupa tai kielto (rekisteröityessään verkkopalveluumme asiakkaamme antavat meille oikeuden käyttää tietojaan yhtiömme markkinointiin. Uutiskirjeen voi halutessaan perua jokaisesta uutiskirjeestä löytyvällä toiminnolla)

IP-osoitetieto tai muu tunniste

Evästeiden kautta kerättävät tiedot (evästeiden tarkoitus on parantaa ostokokemusta läpi koko ostoketjun eikä tietoja käytetä epäeettisesti).

Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Tietolähteet

Google Analytics, CRM-työkalu, sähköpostityökalu, sosiaalisen median kanavat kuten esimerkiksi FB.

Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää esimerkiksi mediasta poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta yhtiön toiminnan tarkoituksen ulkopuolelle. Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille vallitsevan lain puitteissa – käytännössä tämä tarkoittaa oheista:

  • Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.
  • Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen CRM-työkalua, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten kokoukset ja muut aktiviteetit.
  • Osa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen.
  • Parantaaksemme asiakaskokemusta hyödynnämme asiakaskäyttäytymisen tietoja liiketoiminnan tarkoituksen sisällä.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.